Trụ đứng giá đỡ đá 50x50x5 – Cao 1200

Trụ đứng giá đỡ đá 50x50x5 – Cao 1200

Mã: ASR07

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Giới hạn chảy 345Mpa -
Độ dày thành trụ 5 0.2''
Trọng lượng tịnh 8 17.6
Tổng trọng lượng 8.2 18.1
Kích thước trụ 50x50x1200 2''x2''x47.2''

Giới hạn tải trọng làm việc: 

  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Thể tích: 0.0000 M3

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Giới hạn chảy 345Mpa -
Độ dày thành trụ 5 0.2''
Trọng lượng tịnh 8 17.6
Tổng trọng lượng 8.2 18.1
Kích thước trụ 50x50x1200 2''x2''x47.2''

Giới hạn tải trọng làm việc: 

  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar