Nắp chụp cao su 50x50

Nắp chụp cao su 50x50

Mã: ARC5050

Tổng quan

Phụ tùng của giá đỡ đá. Nắp chụp cao su giúp bảo vệ các tấm đá cẩm thạch và đá granite lưu trữ. Bán theo hộp, mỗi hộp 10 cái.

Thể tích: 0.0000 M3

Tải trọng: 0.08 Kgs

Tổng quan

Phụ tùng của giá đỡ đá. Nắp chụp cao su giúp bảo vệ các tấm đá cẩm thạch và đá granite lưu trữ. Bán theo hộp, mỗi hộp 10 cái.

Thể tích: 0.0000 M3

Tải trọng: 0.08 Kgs

Loading bar