Cần cẩu xe nâng
Gá cẩu xe nâng xoay
Gá cẩu xe nâng xoay
Gá cẩu xe nâng xoay
Gá cẩu xe nâng xoay
Gá cẩu xe nâng xoay

Gá cẩu xe nâng xoay

Mã: PFB1-2600

Tổng quan 

Gá cẩu xe nâng xoay PFB1-2600 có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao. Cơ chế nghiêng cho phép tạo thêm độ cao để bù vào phần chiều dài dây đai và móc đã mất khi nâng với cần trục. 

Tính năng 

  • Càng gá cẩu mở rộng được thiết kế để khi trượt không bị rơi ra khi kéo ra tới mức tối đa 
  • Gá cẩu đảm bảo được giữ chắc chắn trên càng xe nâng bằng hai bu-lông ở phía sau của mỗi hốc thìa và các chốt khóa 

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Điều chỉnh thủ công gá cẩu 1500 - 2600 59'' - 102.4''
Gia số 2 - 550 0.08'' - 21.7''
Càng trượt với hốc thìa 154x58 6.1''x2.3''
Hốc thìa 366 14.4''
Tải trọng Gập lại: 1500
Kéo dài ra: 500
3307
1102
Trọng lượng tịnh 151 333
Tổng trọng lượng 160 353
Kích thước đóng gói 1750x620x710 68.9''x24.4''x28''

Ghi chú: Khả năng làm việc của gá cẩu nâng phụ thuộc hoàn toàn vào tải trọng của xe nâng khi sử dụng.

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Gá cẩu xe nâng xoay PFB1-2600 có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao. Cơ chế nghiêng cho phép tạo thêm độ cao để bù vào phần chiều dài dây đai và móc đã mất khi nâng với cần trục. 

Tính năng 

  • Càng gá cẩu mở rộng được thiết kế để khi trượt không bị rơi ra khi kéo ra tới mức tối đa 
  • Gá cẩu đảm bảo được giữ chắc chắn trên càng xe nâng bằng hai bu-lông ở phía sau của mỗi hốc thìa và các chốt khóa 

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Điều chỉnh thủ công gá cẩu 1500 - 2600 59'' - 102.4''
Gia số 2 - 550 0.08'' - 21.7''
Càng trượt với hốc thìa 154x58 6.1''x2.3''
Hốc thìa 366 14.4''
Tải trọng Gập lại: 1500
Kéo dài ra: 500
3307
1102
Trọng lượng tịnh 151 333
Tổng trọng lượng 160 353
Kích thước đóng gói 1750x620x710 68.9''x24.4''x28''

Ghi chú: Khả năng làm việc của gá cẩu nâng phụ thuộc hoàn toàn vào tải trọng của xe nâng khi sử dụng.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar