Gá cần cẩu & phụ tùng
Ma ní 3.0 Tấn
Ma ní 3.0 Tấn

Ma ní 3.0 Tấn

Mã: BS3T

Tổng quan 

Rất tiện dụng trong nhiều ứng dụng, giúp an toàn và gắn chặt. 

Tính năng 

 • Định mức tải trọng 
 • Sử dụng vật liệu loại S/6 theo tiêu chuẩn của Úc 
 • Đã được thử nghiệm: AS 2741
 • Sơn tĩnh điện chắc chắn 
 • Lỗ cắm vòng đai chắc chắn giúp bảo vệ dây nối

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Tải trọng 3250 7165
Trọng lượng tịnh 0.2 0.44
Tổng trọng lượng 0.22 0.5

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Rất tiện dụng trong nhiều ứng dụng, giúp an toàn và gắn chặt. 

Tính năng 

 • Định mức tải trọng 
 • Sử dụng vật liệu loại S/6 theo tiêu chuẩn của Úc 
 • Đã được thử nghiệm: AS 2741
 • Sơn tĩnh điện chắc chắn 
 • Lỗ cắm vòng đai chắc chắn giúp bảo vệ dây nối

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Tải trọng 3250 7165
Trọng lượng tịnh 0.2 0.44
Tổng trọng lượng 0.22 0.5

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar