Càng nối xe nâng 1500
Mã: AFE1500
Là một giải pháp nhanh để tải các khối hàng hóa có trọng lượng nhẹ. Dài 1.8m được thiết kế trượt ra ngoài thanh rộng 100mm. Càng nối xe được giới hạn bởi một chốt an toàn nằm ngang phía sau thanh hiện hành.

Thể tích: 0.0000 M3