Cần cẩu xe nâng
Xe vận chuyển càng nối xe nâng
Xe vận chuyển càng nối xe nâng

Xe vận chuyển càng nối xe nâng

Mã: FET01

Tổng quan 

Xe vận chuyển càng nối xe nâng rất tiện dụng để vận chuyển các khối hàng hóa từ khu vực kho đến xe nâng và ngược lại. Giúp tăng hiệu quả làm việc cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 10.39 22.9
Tổng trọng lượng 10.43 23

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Xe vận chuyển càng nối xe nâng rất tiện dụng để vận chuyển các khối hàng hóa từ khu vực kho đến xe nâng và ngược lại. Giúp tăng hiệu quả làm việc cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 10.39 22.9
Tổng trọng lượng 10.43 23

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar