Trụ đứng giá đỡ đá khối hạng nặng 100x50x5 - Cao 1400

Trụ đứng giá đỡ đá khối hạng nặng 100x50x5 - Cao 1400

Mã: ABR07

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Độ dày thành trụ 5 0.2''
Giới hạn chảy 345Mpa -
Trọng lượng tịnh 14.7 32.4
Tổng trọng lượng 14.8 32.6
Kích thước trụ 100x50x1400 3.9''x2''x55.1''

Giới hạn tải trọng làm việc: 

  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Thể tích: 0.0000 M3

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Độ dày thành trụ 5 0.2''
Giới hạn chảy 345Mpa -
Trọng lượng tịnh 14.7 32.4
Tổng trọng lượng 14.8 32.6
Kích thước trụ 100x50x1400 3.9''x2''x55.1''

Giới hạn tải trọng làm việc: 

  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar