Trụ đứng giá đỡ đá khối hạng nặng 100x50x5 - Cao 1600
Mã: ABR08

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Độ dày thành trụ 5 0.2
Giới hạn chảy 345Mpa -
Trọng lượng tịnh 16.9 37.3
Tổng trọng lượng 17.1 37.7
Kích thước trụ 100x50x1600 3.9x2x63

Giới hạn tải trọng làm việc: 
  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách hàng quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Thể tích: 0.0000 M3