Xe đẩy tay
Xe đẩy tay vận chuyển

Xe đẩy tay vận chuyển

Mã: AHTC1500

Tổng quan 

Bốn bánh xe tải với sàn nghiêng. Điều khiển bằng mâm xoay. Gàu xúc nghiêng, chốt hãm nằm trên tay cầm. Khi chuyển vị trí từ chiều dọc sang chiều ngang, bề mặt gỗ được khóa tự tộng. Các bánh xe rất chắc chắn, thích hợp để tải những vật liệu năng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Chiều dài 1734 68.3
Chiều rộng giữa hai bánh xe 685 27
Kích thước gàu xúc 470x120 18.5x4.7
Đường kính bánh xe khí nén 400 15.7
Tải trọng 1250 2756
Trọng lượng tịnh 83.7 184.5
Tổng trọng lượng 84 185.2
Kích thước đóng gói 1780x700x530 70x27.6x20.9
 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Bốn bánh xe tải với sàn nghiêng. Điều khiển bằng mâm xoay. Gàu xúc nghiêng, chốt hãm nằm trên tay cầm. Khi chuyển vị trí từ chiều dọc sang chiều ngang, bề mặt gỗ được khóa tự tộng. Các bánh xe rất chắc chắn, thích hợp để tải những vật liệu năng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Chiều dài 1734 68.3
Chiều rộng giữa hai bánh xe 685 27
Kích thước gàu xúc 470x120 18.5x4.7
Đường kính bánh xe khí nén 400 15.7
Tải trọng 1250 2756
Trọng lượng tịnh 83.7 184.5
Tổng trọng lượng 84 185.2
Kích thước đóng gói 1780x700x530 70x27.6x20.9
 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar