Khung ghép vận chuyển đá Aardwolf
Đế chở khung - Mẫu

Đế chở khung - Mẫu

Mã: BDFF400

Tổng quan 

Rất lý tưởng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi nhà máy hay trên công trường. Các bánh xe hạng nặng cho phép di chuyển vật liệu trên đế chở khung một cách dễ dàng trong nhà xưởng hay trên công trường.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 1000 2204
Trọng lượng tịnh 68 150
Tổng trọng lượng 69 152
Kích thước đóng gói 1475x1007x1202 58''x39.6''x47.3''

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Rất lý tưởng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi nhà máy hay trên công trường. Các bánh xe hạng nặng cho phép di chuyển vật liệu trên đế chở khung một cách dễ dàng trong nhà xưởng hay trên công trường.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 1000 2204
Trọng lượng tịnh 68 150
Tổng trọng lượng 69 152
Kích thước đóng gói 1475x1007x1202 58''x39.6''x47.3''

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar