Khung ghép vận chuyển đá Aardwolf
Đế chở khung - Mẫu

Đế chở khung - Mẫu

Mã: BDFH200

Tổng quan 

Rất lý tưởng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi nhà máy hay trên công trường. Các bánh xe hạng nặng cho phép di chuyển vật liệu trên đế chở khung một cách dễ dàng trong nhà xưởng hay trên công trường.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 750 1653
Chiều rộng mỗi bên 320 12.6''
Trọng lượng tịnh 43 95
Tổng trọng lượng 44 97

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Rất lý tưởng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi nhà máy hay trên công trường. Các bánh xe hạng nặng cho phép di chuyển vật liệu trên đế chở khung một cách dễ dàng trong nhà xưởng hay trên công trường.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 750 1653
Chiều rộng mỗi bên 320 12.6''
Trọng lượng tịnh 43 95
Tổng trọng lượng 44 97

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar