Khung ghép vận chuyển đá Aardwolf
Dây cao su thay thế - Cuộn 20m

Dây cao su thay thế - Cuộn 20m

Mã: RRS22M

Tổng quan

Tùy chọn cho nhiều loại khung. Dây cao su thay thế giúp khung ngăn ngừa vật liệu bị trầy xước.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Trọng lượng tịnh 8.7 19
Tổng trọng lượng 8.8 19.4

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Tùy chọn cho nhiều loại khung. Dây cao su thay thế giúp khung ngăn ngừa vật liệu bị trầy xước.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Trọng lượng tịnh 8.7 19
Tổng trọng lượng 8.8 19.4

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar