Gá khoan & phụ tùng
Dụng cụ dẫn hướng khoan

Dụng cụ dẫn hướng khoan

Mã: DG01

Tổng quan

Dụng cụ dẫn hướng khoan được thiết kế để khoan tay giúp ngăn ngừa mũi khoan bị chệch hướng khi khoan vào bề mặt nhẵn bóng hay đã được đánh bóng. Tấm dẫn hướng bằng thép không gỉ được trang bị một mâm hút chân không ở trung tâm và có thể gắn được vào bất cứ bề mặt nhẵn bóng nào bằng việc sử dụng bơm tay.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Vòng đai khoan 43 1.7
Trọng lượng tịnh 3 6.6
Tổng trọng lượng 3 6.6

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Dụng cụ dẫn hướng khoan được thiết kế để khoan tay giúp ngăn ngừa mũi khoan bị chệch hướng khi khoan vào bề mặt nhẵn bóng hay đã được đánh bóng. Tấm dẫn hướng bằng thép không gỉ được trang bị một mâm hút chân không ở trung tâm và có thể gắn được vào bất cứ bề mặt nhẵn bóng nào bằng việc sử dụng bơm tay.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Vòng đai khoan 43 1.7
Trọng lượng tịnh 3 6.6
Tổng trọng lượng 3 6.6

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar