Gá khoan & phụ tùng
Đầu nối khoan Inox ren R ½

Đầu nối khoan Inox ren R ½

Mã: WSDA01

Tổng quan

Đầu nối khoan inox Aardwolf được làm từ các ren cái/đực 5/8''-11, 5/8-11'', khí 1/2'', 3/4'' - 16'', 5/8'' - 18'' và thích hợp với tất cả tất cả các kích thước khoan kim cương phổ biến.

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Đầu nối khoan inox Aardwolf được làm từ các ren cái/đực 5/8''-11, 5/8-11'', khí 1/2'', 3/4'' - 16'', 5/8'' - 18'' và thích hợp với tất cả tất cả các kích thước khoan kim cương phổ biến.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar