Gá khoan & phụ tùng
Lắp ráp dụng cụ dẫn hướng khoan

Lắp ráp dụng cụ dẫn hướng khoan

Mã: DGA01

Tổng quan

Dụng cụ dẫn hướng khoan cho phép bạn khoan lỗ một cách chính xác với mũi khoan kim cương. Dụng cụ dẫn hướng khoan có thể thực hiện các hướng khoan khác nhau dựa trên các thông số đã được thiết lập hoặc số liệu cơ bản có sẵn. Có thể khoan dọc hay ngang. Đi kèm với một bảng hướng dẫn dùng dụng cụ dẫn hướng khoan cơ bản.

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Dụng cụ dẫn hướng khoan cho phép bạn khoan lỗ một cách chính xác với mũi khoan kim cương. Dụng cụ dẫn hướng khoan có thể thực hiện các hướng khoan khác nhau dựa trên các thông số đã được thiết lập hoặc số liệu cơ bản có sẵn. Có thể khoan dọc hay ngang. Đi kèm với một bảng hướng dẫn dùng dụng cụ dẫn hướng khoan cơ bản.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar