Bàn điêu khắc
Bàn điêu khắc

Bàn điêu khắc

Mã: ST750

Tổng quan 

Công cụ gia công hữu ích trong tay của một nhà điêu khắc chuyên nghiệp sẽ mang đến sự khác biệt rõ rệt so với một công cụ bình thường. Bàn điêu khắc xoay Aardwolf đặc biệt chắc chắn, cho phép nhà điêu khắc làm việc dễ dàng trên mọi bề mặt. Bề mặt bàn xoay được đặt trên một trụ lớn có thể điều chỉnh độ cao có thể xoay bởi một loại đế gồm 3 trụ bằng thép, giúp cố định bàn một cách vững chắc, do vậy bàn điêu khắc Aardwolf có thể làm việc tốt ngay cả trên bề mặt sàn không bằng phẳng. 

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 750 1653
Trọng lượng tịnh 67.8 149.5
Tổng trọng lượng 81 178.6
Kích thước đóng gói 745x760x740 29.3x29.9x29

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Công cụ gia công hữu ích trong tay của một nhà điêu khắc chuyên nghiệp sẽ mang đến sự khác biệt rõ rệt so với một công cụ bình thường. Bàn điêu khắc xoay Aardwolf đặc biệt chắc chắn, cho phép nhà điêu khắc làm việc dễ dàng trên mọi bề mặt. Bề mặt bàn xoay được đặt trên một trụ lớn có thể điều chỉnh độ cao có thể xoay bởi một loại đế gồm 3 trụ bằng thép, giúp cố định bàn một cách vững chắc, do vậy bàn điêu khắc Aardwolf có thể làm việc tốt ngay cả trên bề mặt sàn không bằng phẳng. 

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 750 1653
Trọng lượng tịnh 67.8 149.5
Tổng trọng lượng 81 178.6
Kích thước đóng gói 745x760x740 29.3x29.9x29

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar