Đồ bảo hộ
Áo mưa  & quần đi mưa

Áo mưa & quần đi mưa

Mã: 600033
Đặc điểm: 

* 100% PVC
* Không thấm nước
* Có nón trùm đầu
* Hai túi phía trước có nắp
* Quần có bảng lưng thun
Kích cỡ: M, L, XL & XXL
Các màu hiện có: vàng

Thể tích: 0.0000 M3

Đặc điểm: 

* 100% PVC
* Không thấm nước
* Có nón trùm đầu
* Hai túi phía trước có nắp
* Quần có bảng lưng thun
Kích cỡ: M, L, XL & XXL
Các màu hiện có: vàng

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar