Đồ bảo hộ
Tạp dề bằng vải dệt

Tạp dề bằng vải dệt

Mã: 600035
Đặc điểm: 100 % vải bông thô
Kích cỡ: một cỡ
Các màu hiện có: xanh biển đậm & xanh ve

Thể tích: 0.0000 M3

Đặc điểm: 100 % vải bông thô
Kích cỡ: một cỡ
Các màu hiện có: xanh biển đậm & xanh ve

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar