Đồ bảo hộ
Tạp dề vải PVC in

Tạp dề vải PVC in

Mã: 600036
Đặc điểm: 
* 100 % PVC
* Không thấm nước
Kích cỡ: một cỡ
Các màu hiện có: đen

Thể tích: 0.0000 M3

Đặc điểm: 
* 100 % PVC
* Không thấm nước
Kích cỡ: một cỡ
Các màu hiện có: đen

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar