Đồ bảo hộ
Ống tay bằng vải PVC in
Ống tay bằng vải PVC in

Ống tay bằng vải PVC in

Mã: 600024
Đặc điểm: 

* 100% PVC
*  Không thấm nước
* Có thun ở cửa tay để không bị tuột
Kích cỡ: một cỡ
Các màu hiện có: đen

Thể tích: 0.0000 M3

Đặc điểm: 

* 100% PVC
*  Không thấm nước
* Có thun ở cửa tay để không bị tuột
Kích cỡ: một cỡ
Các màu hiện có: đen

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar