Dụng cụ làm việc trong nhà máy
Công cụ nêm đá
Công cụ nêm đá
Công cụ nêm đá
Công cụ nêm đá

Công cụ nêm đá

Mã: AWG1

Tổng quan

Giảm khả năng tử vong và thương tích của người làm việc trong khi di chuyển các tấm một cách hiệu quả hơn. Công cụ Nêm đá an toàn tạo khoảng trống lý tưởng giữa các tấm đá dù là 2 hay 3cm, do đó, Thiết bị kẹp Aardwolf có thể dễ dàng được chèn vào khi người làm việc đã ra khỏi vùng tối của tấm đá. Nếu được sử dụng đúng cách, công cụ này giúp duy trì sự an toàn tại nơi làm việc.

 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Giảm khả năng tử vong và thương tích của người làm việc trong khi di chuyển các tấm một cách hiệu quả hơn. Công cụ Nêm đá an toàn tạo khoảng trống lý tưởng giữa các tấm đá dù là 2 hay 3cm, do đó, Thiết bị kẹp Aardwolf có thể dễ dàng được chèn vào khi người làm việc đã ra khỏi vùng tối của tấm đá. Nếu được sử dụng đúng cách, công cụ này giúp duy trì sự an toàn tại nơi làm việc.

 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar