Thiết bị trong nhà xưỡng
Cánh tay treo tường,
Cánh tay treo tường,
Cánh tay treo tường,
Cánh tay treo tường,

Cánh tay treo tường,

Mã: OSA3000

Sữ dụng cho các công việc đòi hỏi đưa nguồn khí nén, điện hoặc ánh sáng lên trên khu vực làm việc.

Thể tích: 0.0000 M3

Sữ dụng cho các công việc đòi hỏi đưa nguồn khí nén, điện hoặc ánh sáng lên trên khu vực làm việc.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar