Thiết bị trong nhà xưỡng
Cánh tay treo tường
Cánh tay treo tường
Cánh tay treo tường
Cánh tay treo tường

Cánh tay treo tường

Mã: OSA4400

Tổng quan

Cánh tay treo tường được gắn vào tường hoặc cột - nơi đòi hỏi đưa nguồn khí nén, điện hoặc ánh sáng lên trên khu vực làm việc.

Thông số kỹ thuật

 
 (mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 32.5 71.7
Trọng lượng tịnh 32.7 72
Kích thước đóng gói 2500x100x800 98.4'x3.9x31.5
 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Cánh tay treo tường được gắn vào tường hoặc cột - nơi đòi hỏi đưa nguồn khí nén, điện hoặc ánh sáng lên trên khu vực làm việc.

Thông số kỹ thuật

 
 (mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng 32.5 71.7
Trọng lượng tịnh 32.7 72
Kích thước đóng gói 2500x100x800 98.4'x3.9x31.5
 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar