Giá đỡ đá khối - Dài 3m

Giá đỡ đá khối - Dài 3m

Mã: ABR01

Tổng quan 

Giá để khối đá Aardwolf gồm một cặp đế đỡ đá bằng thép mạ kẽm dài 3 m đi kèm các thanh thép ống hình chữ nhật. Các thanh thép hình chữ nhật này có thể được đặt tại bất cứ vị trí nào theo giá đỡ. Tất cả các thanh thép đều được sản xuất từ thép ống hình chữ nhật có giới hạn chảy tối thiểu ở mức 345Mpa, với độ dày từ 4 đến 5 mm, đảm bảo an toàn khi các khối đá lưu trữ ở phương thẳng đứng. 

Tính năng 

  • Số lượng tối đa của các tấm đá cẩm thạch hay đá granite có thể được lưu trữ an toàn tại mỗi gian ở độ nghiêng 4 độ, nhưng phụ thuộc vào các loại thanh thép, độ dày và kích thước tấm đá đã chọn.
  • Aardwolf cũng đã sáng tạo ra cách tính đặc biệt đơn giản để quý khách hàng có thể tính công suất lưu trữ đá. 

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Đế đỡ đá bằng thép mạ kẽm 2926x164x165 115.1''x6.4''x6.5''
Chiều dài giá đỡ 165 6.5''
Lỗ hình chữ nhật 101.5x52 4''x2''
Gia số 111.5 4.4''
Thanh thép hình chữ nhật 100x50 3.9''x2''
Độ dày của tất cả các thanh thép 5 0.2''
Thanh thép bọc cao su hình chữ nhật 100x50 3.9''x2''
Thanh gỗ ở mỗi bên đế   50x25 2''x1''
Trọng lượng tịnh 77.7/PCS 171
Tổng trọng lượng 78 171
Kích thước đóng gói 2925x165x165 115''x6.5''x6.5''
 
Để tính công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu thanh thép và loại thép nào. 
 
Cảnh báo: Không sử dụng cách tính công suất lưu trữ đá của kệ Aardwolf để tính công suất lưu trữ của các thanh thép từ các đối thủ cạnh tranh vì họ thường sử dụng thanh thép với những thống số, chi tiết khác nhau và loại thép có giới hạn chảy yếu hơn.

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Giá để khối đá Aardwolf gồm một cặp đế đỡ đá bằng thép mạ kẽm dài 3 m đi kèm các thanh thép ống hình chữ nhật. Các thanh thép hình chữ nhật này có thể được đặt tại bất cứ vị trí nào theo giá đỡ. Tất cả các thanh thép đều được sản xuất từ thép ống hình chữ nhật có giới hạn chảy tối thiểu ở mức 345Mpa, với độ dày từ 4 đến 5 mm, đảm bảo an toàn khi các khối đá lưu trữ ở phương thẳng đứng. 

Tính năng 

  • Số lượng tối đa của các tấm đá cẩm thạch hay đá granite có thể được lưu trữ an toàn tại mỗi gian ở độ nghiêng 4 độ, nhưng phụ thuộc vào các loại thanh thép, độ dày và kích thước tấm đá đã chọn.
  • Aardwolf cũng đã sáng tạo ra cách tính đặc biệt đơn giản để quý khách hàng có thể tính công suất lưu trữ đá. 

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Đế đỡ đá bằng thép mạ kẽm 2926x164x165 115.1''x6.4''x6.5''
Chiều dài giá đỡ 165 6.5''
Lỗ hình chữ nhật 101.5x52 4''x2''
Gia số 111.5 4.4''
Thanh thép hình chữ nhật 100x50 3.9''x2''
Độ dày của tất cả các thanh thép 5 0.2''
Thanh thép bọc cao su hình chữ nhật 100x50 3.9''x2''
Thanh gỗ ở mỗi bên đế   50x25 2''x1''
Trọng lượng tịnh 77.7/PCS 171
Tổng trọng lượng 78 171
Kích thước đóng gói 2925x165x165 115''x6.5''x6.5''
 
Để tính công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu thanh thép và loại thép nào. 
 
Cảnh báo: Không sử dụng cách tính công suất lưu trữ đá của kệ Aardwolf để tính công suất lưu trữ của các thanh thép từ các đối thủ cạnh tranh vì họ thường sử dụng thanh thép với những thống số, chi tiết khác nhau và loại thép có giới hạn chảy yếu hơn.

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar