Thiết bị kẹp/nâng đá khối
Mã: GPM1000

Tổng quan

Là thiết bị tiện dụng cho việc nâng đá khối. Làm việc được với tất cả các thiết bị nâng, không cần dùng dây giằng hay vật đỡ. Không gây hư hại cho khối đá.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Biên độ kẹp 0 - 430 0 - 17
Tải trọng 1000 2205
Trọng lượng tịnh 36 80
Tổng trọng lượng 39 86
Kích thước đóng gói 650x205x410 25.6x8.1x16.1

Thể tích: 0.0000 M3