Thiết bị kẹp đá kiểu kéo
Thiết bị kẹp/nâng đá khối
Thiết bị kẹp/nâng đá khối

Thiết bị kẹp/nâng đá khối

Mã: GPM1000

Tổng quan

Là thiết bị tiện dụng cho việc nâng đá khối. Làm việc được với tất cả các thiết bị nâng, không cần dùng dây giằng hay vật đỡ. Không gây hư hại cho khối đá.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Biên độ kẹp 0 - 300 0 - 12''
Tải trọng 1000 2205
Trọng lượng tịnh 33 73
Tổng trọng lượng 36 79
Kích thước đóng gói 660x200x400 26''x7.9''x15.7''

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Là thiết bị tiện dụng cho việc nâng đá khối. Làm việc được với tất cả các thiết bị nâng, không cần dùng dây giằng hay vật đỡ. Không gây hư hại cho khối đá.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Biên độ kẹp 0 - 300 0 - 12''
Tải trọng 1000 2205
Trọng lượng tịnh 33 73
Tổng trọng lượng 36 79
Kích thước đóng gói 660x200x400 26''x7.9''x15.7''

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar