Thiết bị nâng hạ kiện đá
Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn

Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn

Mã: SBH02

Tổng quan 

Cũng như việc bốc dỡ các kiện hàng, Thiết bị nâng hạ kiện đá được sử dụng kèm với cần cẩu để nâng các kiện đá cẩm thạch và đá granite từ các xe công tai nơ có không gian hẹp. Được thiết kế để nâng các kiện đá một cách chắc chắn, gia tăng hiệu quả và làm việc an toàn với việc cải tiến nâng tải. Với tính năng đó của thiết bị, cần cẩu của bạn có thể sử dụng để thực hiện nhiều hoạt động và thường gắn liền với một chiếc xe nâng. Thiệt bị cũng có thể sử dụng hiệu quả nhất trên các giàn cẩu có tải trọng 5 tấn hoặc lớn hơn. Thiết bị nâng hạ kiện đá cũng có thể được sử dụng trên cần cẩu di động.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Tải trọng 5000 11023
Trọng lượng tịnh 3200 7055
Tổng trọng lượng 3210 7077
Kích thước đóng gói 5300x1030x1800(A)
2540x52x650(B)
208.7x40.6x71
100x20.5x25.6

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Cũng như việc bốc dỡ các kiện hàng, Thiết bị nâng hạ kiện đá được sử dụng kèm với cần cẩu để nâng các kiện đá cẩm thạch và đá granite từ các xe công tai nơ có không gian hẹp. Được thiết kế để nâng các kiện đá một cách chắc chắn, gia tăng hiệu quả và làm việc an toàn với việc cải tiến nâng tải. Với tính năng đó của thiết bị, cần cẩu của bạn có thể sử dụng để thực hiện nhiều hoạt động và thường gắn liền với một chiếc xe nâng. Thiệt bị cũng có thể sử dụng hiệu quả nhất trên các giàn cẩu có tải trọng 5 tấn hoặc lớn hơn. Thiết bị nâng hạ kiện đá cũng có thể được sử dụng trên cần cẩu di động.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Tải trọng 5000 11023
Trọng lượng tịnh 3200 7055
Tổng trọng lượng 3210 7077
Kích thước đóng gói 5300x1030x1800(A)
2540x52x650(B)
208.7x40.6x71
100x20.5x25.6

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar