Thiết bị nâng chân không
Giá đỡ thiết bị nâng chân không PSAVLP4
Giá đỡ thiết bị nâng chân không PSAVLP4

Giá đỡ thiết bị nâng chân không PSAVLP4

Mã: PSAVLP2

Tổng quan 

Giá đỡ có bánh xe di chuyển được sử dụng kết hợp với thiết bị nâng chân không AVLP4. Giá đỡ rất lý tưởng để di chuyển thiết bị nâng chân không đến khu vực lưu trữ khi không sử dụng. Nó cho phép thiết bị nâng chân không mà các mâm hút chân không không tiếp xúc với nền nhà, bàn gia công hay các bề mặt khác - Nơi có thể làm hư hại mâm hút chân không. 
 
Tuỳ chọn: Giá đỡ không có bánh xe cài chốt. Giá thương lượng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 15 33
Tổng trọng lượng 17 37
Kích thước đóng gói 860x390x210 33.9x15.4x8.3
 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Giá đỡ có bánh xe di chuyển được sử dụng kết hợp với thiết bị nâng chân không AVLP4. Giá đỡ rất lý tưởng để di chuyển thiết bị nâng chân không đến khu vực lưu trữ khi không sử dụng. Nó cho phép thiết bị nâng chân không mà các mâm hút chân không không tiếp xúc với nền nhà, bàn gia công hay các bề mặt khác - Nơi có thể làm hư hại mâm hút chân không. 
 
Tuỳ chọn: Giá đỡ không có bánh xe cài chốt. Giá thương lượng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 15 33
Tổng trọng lượng 17 37
Kích thước đóng gói 860x390x210 33.9x15.4x8.3
 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar