Thiết bị nâng chân không
Giá đỡ thiết bị nâng chân không

Giá đỡ thiết bị nâng chân không

Mã: PSAVLP1

Tổng quan 

Giá đỡ có bánh xe di chuyển được sử dụng kết hợp với thiết bị nâng chân không AVLP1. Giá đỡ rất lý tưởng để di chuyển thiết bị nâng chân không đến khu vực lưu trữ khi không sử dụng. Nó cho phép thiết bị nâng chân không mà các mâm hút chân không không tiếp xúc với nền nhà, bàn gia công hay các bề mặt khác - Nơi có thể làm hư hại mâm hút chân không. 
 
Tuỳ chọn: Giá đỡ không có bánh xe cài chốt.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 13 29
Tổng trọng lượng 14 31
Kích thước đóng gói 840x400x200 33x15.7x7.9

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Giá đỡ có bánh xe di chuyển được sử dụng kết hợp với thiết bị nâng chân không AVLP1. Giá đỡ rất lý tưởng để di chuyển thiết bị nâng chân không đến khu vực lưu trữ khi không sử dụng. Nó cho phép thiết bị nâng chân không mà các mâm hút chân không không tiếp xúc với nền nhà, bàn gia công hay các bề mặt khác - Nơi có thể làm hư hại mâm hút chân không. 
 
Tuỳ chọn: Giá đỡ không có bánh xe cài chốt.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 13 29
Tổng trọng lượng 14 31
Kích thước đóng gói 840x400x200 33x15.7x7.9

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar