Dụng cụ làm việc trong nhà máy
Khung để dụng cụ CNC 15

Khung để dụng cụ CNC 15

Mã: CNCTR15

Tổng quan 

Bao gồm 15 ngăn dụng cụ. Khung có 2 tầng.

Tính năng

  • Phần có góc giúp việc chọn dụng cụ dễ dàng hơn
  • Được cố định ở phía trên
  • Được chế tạo bằng thép chắc chắn và được phủ bột epoxy

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 8 17.6
Tổng trọng lượng 8.3 18.3
Kích thước đóng gói 0.72x0.42x0.20 0.028x0.016x0.007

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Bao gồm 15 ngăn dụng cụ. Khung có 2 tầng.

Tính năng

  • Phần có góc giúp việc chọn dụng cụ dễ dàng hơn
  • Được cố định ở phía trên
  • Được chế tạo bằng thép chắc chắn và được phủ bột epoxy

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 8 17.6
Tổng trọng lượng 8.3 18.3
Kích thước đóng gói 0.72x0.42x0.20 0.028x0.016x0.007

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar