Thiết bị kẹp ống tròn
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500

Thiết bị kẹp ống tròn 1500

Mã: ACPL1500

Tổng quan 

Nhanh chóng, hiệu quả, linh hoạt, thông minh và hoàn toàn tự động, thiết bị kẹp ống tròn bằng cơ Aardwolf được thiết kế để kẹp/nâng các loại ống bê-tông tròn. Thiết bị này không yêu cầu dùng thủy lực. Người vận hành có thể sử dụng thiết bị để kẹp, nâng và di chuyển các ống mà không cần sự hỗ trợ nào. Biên dạng hẹp cho phép dễ dàng lắp đặt các ống bê-tông trong các đường rảnh một cách chặt chẽ. 

Tính năng 

  • Đóng và mở khóa tự động 
  • Miếng đệm cao su hóa
  • Sơn tĩnh điện chắc chắn

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Biên độ kẹp 510 - 750 20'' - 29''
Tải trọng 1500 3307
Trọng lượng tịnh 150 331
Tổng trọng lượng 185 408
Kích thước đóng gói 1060x760x1340 41.7''x29.9''x52.8''
 
Độc quyền sáng chế: Đang chờ phê duyệt
 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Nhanh chóng, hiệu quả, linh hoạt, thông minh và hoàn toàn tự động, thiết bị kẹp ống tròn bằng cơ Aardwolf được thiết kế để kẹp/nâng các loại ống bê-tông tròn. Thiết bị này không yêu cầu dùng thủy lực. Người vận hành có thể sử dụng thiết bị để kẹp, nâng và di chuyển các ống mà không cần sự hỗ trợ nào. Biên dạng hẹp cho phép dễ dàng lắp đặt các ống bê-tông trong các đường rảnh một cách chặt chẽ. 

Tính năng 

  • Đóng và mở khóa tự động 
  • Miếng đệm cao su hóa
  • Sơn tĩnh điện chắc chắn

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Biên độ kẹp 510 - 750 20'' - 29''
Tải trọng 1500 3307
Trọng lượng tịnh 150 331
Tổng trọng lượng 185 408
Kích thước đóng gói 1060x760x1340 41.7''x29.9''x52.8''
 
Độc quyền sáng chế: Đang chờ phê duyệt
 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar