Cần cẩu xe nâng
Càng nối xe nâng (tiêu chuẩn) 2500 (cặp)
Càng nối xe nâng (tiêu chuẩn) 2500 (cặp)

Càng nối xe nâng (tiêu chuẩn) 2500 (cặp)

Mã: FES-2500

Tổng quan 

Nhanh và hiệu quả để nâng những khối hàng có tải trọng nhẹ. Đầu càng nối rất cần thiết khi nâng hoặc hạ vật liệu từ phía sau các loại xe tải. Càng nối trượt theo càng xe tải và được khóa chặt bằng hai bu-lông được đặt sau mỗi càng nối. Chúng được cố định bằng chốt an toàn.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Chiều dài Tổng cộng: 2602
Làm việc: 2500
102.4''
98.4''
Trọng lượng tịnh 86 190
Tổng trọng lượng 92 203
Kích thước đóng gói 2600x270x270 102.4''x10.6''x10.6''

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Nhanh và hiệu quả để nâng những khối hàng có tải trọng nhẹ. Đầu càng nối rất cần thiết khi nâng hoặc hạ vật liệu từ phía sau các loại xe tải. Càng nối trượt theo càng xe tải và được khóa chặt bằng hai bu-lông được đặt sau mỗi càng nối. Chúng được cố định bằng chốt an toàn.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Chiều dài Tổng cộng: 2602
Làm việc: 2500
102.4''
98.4''
Trọng lượng tịnh 86 190
Tổng trọng lượng 92 203
Kích thước đóng gói 2600x270x270 102.4''x10.6''x10.6''

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar