Cữ chặn 1600-1800
Cữ chặn 1600-1800

Cữ chặn 1600-1800

Mã: SPB1618

Tổng quan

Cữ chặn làm bằng thép có độ nghiêng 4° giúp giữ đá an toàn. Được thiết kế phù hợp với các thanh đỡ đá tấm và đá khối có chiều cao 1600 hoặc 1800 mm.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Dùng cho các thanh đỡ có chiều cao 1600 - 1800 63 - 70.9
Trọng lượng tịnh 1 2

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Cữ chặn làm bằng thép có độ nghiêng 4° giúp giữ đá an toàn. Được thiết kế phù hợp với các thanh đỡ đá tấm và đá khối có chiều cao 1600 hoặc 1800 mm.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Dùng cho các thanh đỡ có chiều cao 1600 - 1800 63 - 70.9
Trọng lượng tịnh 1 2

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar