Thiết bị kẹp ống tròn
Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống

Thiết bị kẹp ống

Mã: PHA4000

Tổng quan 

Nhanh chóng, thông minh, hiệu quả, linh hoạt và hoàn toàn tự động, Thiết bị kẹp ống dùng để nâng các loại ống bê-tông. Không dùng nguồn điện, dây treo, dây xích hay sự hỗ trợ thủ công trong toàn bộ quá trình nâng. Biên dạng hẹp cho phép dễ dàng lắp đặt các ống bê-tông vào đường rảnh một cách chặt chẽ. Với việc kẹp bằng cơ, các ống được giữ chặt để gia tăng sự chính xác khi đặt vật liệu. Người dùng không cần phải kẹp và đặt các ống xuống trong quá trình làm việc. Vì vậy, thiết bị kẹp ống này làm việc một cách hoàn toàn chắc chắn và an toàn. 

Tính năng 

  • Đóng và mở khóa tự động 
  • Sơn tĩnh điện chắc chắn

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Biên độ kẹp 300 - 1200 12'' - 47''
Chiều dài ống 2500 98.4''
Tải trọng 4000 8818
Trọng lượng tịnh 760 1675
Tổng trọng lượng  920 2028
Kích thước đóng gói 2000x830x2200 78.7''x32.7''x86.6''

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan 

Nhanh chóng, thông minh, hiệu quả, linh hoạt và hoàn toàn tự động, Thiết bị kẹp ống dùng để nâng các loại ống bê-tông. Không dùng nguồn điện, dây treo, dây xích hay sự hỗ trợ thủ công trong toàn bộ quá trình nâng. Biên dạng hẹp cho phép dễ dàng lắp đặt các ống bê-tông vào đường rảnh một cách chặt chẽ. Với việc kẹp bằng cơ, các ống được giữ chặt để gia tăng sự chính xác khi đặt vật liệu. Người dùng không cần phải kẹp và đặt các ống xuống trong quá trình làm việc. Vì vậy, thiết bị kẹp ống này làm việc một cách hoàn toàn chắc chắn và an toàn. 

Tính năng 

  • Đóng và mở khóa tự động 
  • Sơn tĩnh điện chắc chắn

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Biên độ kẹp 300 - 1200 12'' - 47''
Chiều dài ống 2500 98.4''
Tải trọng 4000 8818
Trọng lượng tịnh 760 1675
Tổng trọng lượng  920 2028
Kích thước đóng gói 2000x830x2200 78.7''x32.7''x86.6''

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar