Gá khoan & phụ tùng
Bình cung cấp nước di động
Bình cung cấp nước di động
Bình cung cấp nước di động
Bình cung cấp nước di động

Bình cung cấp nước di động

Mã: PWST

Tổng quan

Bình cung cấp nước di động là nguồn cung cấp nước rất hiệu quả khi nước không có sẵn ở trên công trường. Bình nước này là dụng cụ đặc biệt hữu ích khi sử dụng với máy cắt rãnh Aardwolf, máy khoan hoặc bất cứ máy nào khác khi có yêu cầu nguồn nước để làm lạnh dụng cụ cắt. Bình cung cấp nước sử dụng bình ắc qui để tạo áp suất, có dung lượng 16 lít nước.

Thông số kỹ thuật

  • Áp suất làm việc: 0.15 đến 0.6 MPa, 80 psi
  • Dung lượng bình: 16 lít 
  • Thời gian sạc: 8  đến 10 giờ và mức tiêu hao điện là 0,3 kwh 
 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Bình cung cấp nước di động là nguồn cung cấp nước rất hiệu quả khi nước không có sẵn ở trên công trường. Bình nước này là dụng cụ đặc biệt hữu ích khi sử dụng với máy cắt rãnh Aardwolf, máy khoan hoặc bất cứ máy nào khác khi có yêu cầu nguồn nước để làm lạnh dụng cụ cắt. Bình cung cấp nước sử dụng bình ắc qui để tạo áp suất, có dung lượng 16 lít nước.

Thông số kỹ thuật

  • Áp suất làm việc: 0.15 đến 0.6 MPa, 80 psi
  • Dung lượng bình: 16 lít 
  • Thời gian sạc: 8  đến 10 giờ và mức tiêu hao điện là 0,3 kwh 
 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar