Thiết bị kẹp kính
Thiết bị nâng kính
Thiết bị nâng kính
Thiết bị nâng kính
Thiết bị nâng kính

Thiết bị nâng kính

Mã: AL30AWJH

Tổng quan

Thiết bị nâng kính Aardwolf AL30AWJH là thiết bị nâng đặc biệt dành riêng cho vật liệu kính. Thiết bị nâng có khả năng kết hợp với các cần cẩu hoặc gá cẩu xe nâng để nâng các tấm kính theo chiều dọc từ hệ thống giá đỡ. Ưu điểm là nó chỉ cần một khoảng cách (khoảng không) nhỏ giữa hai tấm kính để đặt tấm vật liệu xuống và kẹp chặt nó. Hơn thế, kết cấu vững chắc giúp thiết bị nâng có khả năng nâng kẹp các tấm kính có tải trọng lên tới 1200kg. 

Thông số kỹ thuật

 
Metric 
(mm-kg)
Imperial 
(inch-lb)
Biên độ kẹp 5 - 30 0.5'' - 1''
Tải trọng 1200 2646
Trọng lượng tịnh - -
Tổng trọng lượng - -
Kích thước đóng gói - -

 

Thể tích: 0.0000 M3

Tổng quan

Thiết bị nâng kính Aardwolf AL30AWJH là thiết bị nâng đặc biệt dành riêng cho vật liệu kính. Thiết bị nâng có khả năng kết hợp với các cần cẩu hoặc gá cẩu xe nâng để nâng các tấm kính theo chiều dọc từ hệ thống giá đỡ. Ưu điểm là nó chỉ cần một khoảng cách (khoảng không) nhỏ giữa hai tấm kính để đặt tấm vật liệu xuống và kẹp chặt nó. Hơn thế, kết cấu vững chắc giúp thiết bị nâng có khả năng nâng kẹp các tấm kính có tải trọng lên tới 1200kg. 

Thông số kỹ thuật

 
Metric 
(mm-kg)
Imperial 
(inch-lb)
Biên độ kẹp 5 - 30 0.5'' - 1''
Tải trọng 1200 2646
Trọng lượng tịnh - -
Tổng trọng lượng - -
Kích thước đóng gói - -

 

Thể tích: 0.0000 M3

Loading bar