17. Thiết bị kẹp nâng dải phân cách bê tông ABL-320/5000
Thiết bị kẹp nâng dải phân cách bê tông ABL-320/5000
18. Thiết bị nâng thùng phuy 572
Thiết bị nâng thùng phuy 572
19. Thiết bị kẹp gạch
Thiết bị kẹp gạch
20. Thiết bị kẹp đá tảng ARL-800
Thiết bị kẹp đá tảng ARL-800
21. Rock Lifter Grapple ARL-1200
Rock Lifter Grapple ARL-1200
22. Aardwolf Stone Grapple/Grab ASG
Aardwolf Stone Grapple/Grab ASG
23. Thiết bị nâng chân không AVLP1-250kg
Thiết bị nâng chân không AVLP1-250kg
24. Thiết bị nâng chân không AVLP2-500kg
Thiết bị nâng chân không AVLP2-500kg
25. Thiết bị nâng chân không AVLP4-1000kg
Thiết bị nâng chân không AVLP4-1000kg
26. Thiết bị nâng chân không AVLM1
Thiết bị nâng chân không AVLM1
27. Thiết bị nâng chân không AVLM2-500Kg
Thiết bị nâng chân không AVLM2-500Kg
28. Thiết bị nâng chân không 160kg
Thiết bị nâng chân không 160kg
29. Thiết bị nâng đá lát
Thiết bị nâng đá lát
30. Thiết bị lát gạch chân không
Thiết bị lát gạch chân không
31. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện ARGL-500
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện ARGL-500
32. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống) ARGL-500DS
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống) ARGL-500DS
Loading bar