33. Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
34. Thiết bị nâng chân không mâm đơn dùng cơ 650
Thiết bị nâng chân không mâm đơn dùng cơ 650
35. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
36. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
37. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
38. Thiết bị nâng chân không AVLM1
Thiết bị nâng chân không AVLM1
39. Thiết bị nâng chân không AVLM2-500Kg
Thiết bị nâng chân không AVLM2-500Kg
40. Thiết bị nâng chân không AVLP1-250kg
Thiết bị nâng chân không AVLP1-250kg
41. Thiết bị nâng chân không AVLP2-500kg
Thiết bị nâng chân không AVLP2-500kg
42. Thiết bị nâng chân không AVLP4-1000kg
Thiết bị nâng chân không AVLP4-1000kg
43. Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
44. Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
45. Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
46. Thiết bị kẹp ống tròn 2500
Thiết bị kẹp ống tròn 2500
47. Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
48. Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
Loading bar