Video
33. Thiết bị lát gạch chân không
Thiết bị lát gạch chân không
34. Small Pneumatic Vacuum Lifter
Small Pneumatic Vacuum Lifter
35. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện
36. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống)
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống)
37. Thiết bị nâng chân không bơm tay
Thiết bị nâng chân không bơm tay
38. Thiết bị nâng chân không mini
Thiết bị nâng chân không mini
39. Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
40. Thiết bị nâng chân không dùng cho xe nâng
Thiết bị nâng chân không dùng cho xe nâng
41. Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
42. Thiết bị nâng kính chân không 500kg
Thiết bị nâng kính chân không 500kg
43. Thiết bị nâng kính chân không 6 – 500
Thiết bị nâng kính chân không 6 – 500
44. Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
45. Thiết bị nâng kính chân không bằng điện 4 500kg
Thiết bị nâng kính chân không bằng điện 4 500kg
46. Thiết bị nâng chân không bằng điện 1000kg
Thiết bị nâng chân không bằng điện 1000kg
47. Thiết bị nâng chân không dùng cơ
Thiết bị nâng chân không dùng cơ
48. Thiết bị nâng chân không dùng cơ
Thiết bị nâng chân không dùng cơ
49. Thiết bị nâng chân không dùng cơ
Thiết bị nâng chân không dùng cơ
50. Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
51. Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
52. Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
53. Thiết bị kẹp ống tròn 2500
Thiết bị kẹp ống tròn 2500
54. Thiết bị nâng kính - Video 1
Thiết bị nâng kính - Video 1
55. Thiết bị nâng kính - Video 2
Thiết bị nâng kính - Video 2
56. Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
57. Xà ngang phân phối - 2.5 Tấn
Xà ngang phân phối - 2.5 Tấn
58. Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
59. Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp
Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp
60. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay
Loading bar