33. Thiết bị nâng đá lát
Thiết bị nâng đá lát
34. Thiết bị lát gạch chân không
Thiết bị lát gạch chân không
35. Small Pneumatic Vacuum Lifter
Small Pneumatic Vacuum Lifter
36. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện ARGL-500
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện ARGL-500
37. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống) ARGL-500DS
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống) ARGL-500DS
38. Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
39. Thiết bị nâng chân không mini
Thiết bị nâng chân không mini
40. Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
41. Thiết bị nâng chân không dùng cho xe nâng
Thiết bị nâng chân không dùng cho xe nâng
42. Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
43. Thiết bị nâng kính chân không 500kg
Thiết bị nâng kính chân không 500kg
44. Thiết bị nâng kính chân không 6 – 500
Thiết bị nâng kính chân không 6 – 500
45. Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
46. Thiết bị nâng kính chân không bằng điện 4 - 500kg
Thiết bị nâng kính chân không bằng điện 4 - 500kg
47. Thiết bị nâng chân không bằng điện 1000kg
Thiết bị nâng chân không bằng điện 1000kg
48. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
Loading bar