49. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
50. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
51. Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
52. Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
53. Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
54. Thiết bị kẹp ống tròn 2500
Thiết bị kẹp ống tròn 2500
55. Thiết bị nâng kính AGL22 - Video 1
Thiết bị nâng kính AGL22 - Video 1
56. Thiết bị nâng kính AGL22 - Video 2
Thiết bị nâng kính AGL22 - Video 2
57. Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
58. Xà ngang phân phối - 2.5 Tấn
Xà ngang phân phối - 2.5 Tấn
59. Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
60. Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
61. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC03
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC03
62. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC05
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC05
63. Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay SCC04
Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay SCC04
64. Thiết bị kẹp đá vỉa hè ASKC200
Thiết bị kẹp đá vỉa hè ASKC200
Loading bar