Video
49. Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
50. Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
51. Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
52. Thiết bị kẹp ống tròn 2500
Thiết bị kẹp ống tròn 2500
53. Thiết bị nâng kính
Thiết bị nâng kính
54. Thiết bị nâng kính - Video 1
Thiết bị nâng kính - Video 1
55. Thiết bị nâng kính - Video 2
Thiết bị nâng kính - Video 2
56. Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
57. Xà ngang phân phối - 2.5 Tấn
Xà ngang phân phối - 2.5 Tấn
58. Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
Thiết bị nâng hạ kiện đá - 5 Tấn
59. Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp
Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp
60. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay
61. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay
62. Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay
Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay
63. Thiết bị kẹp đá vỉa hè
Thiết bị kẹp đá vỉa hè
64. Tay nắm mâm hút chân không
Tay nắm mâm hút chân không
65. Cần trục di động Aardwolf
Cần trục di động Aardwolf
66. Cần trục đối trọng thủ công
Cần trục đối trọng thủ công
67. Cần trục di chuyển sử dụng thủy lực
Cần trục di chuyển sử dụng thủy lực
68. Aardwolf Double Forklift Boom
Aardwolf Double Forklift Boom
69. Gá cẩu xe nâng
Gá cẩu xe nâng
70. Gá cẩu xe nâng
Gá cẩu xe nâng
71. Gá cẩu xe nâng xoay
Gá cẩu xe nâng xoay
72. Càng nối xe nâng (Tiêu chuẩn) 1500 (cặp)
Càng nối xe nâng (Tiêu chuẩn) 1500 (cặp)
73. Càng nối xe nâng - Hạng nặng 1500 (cặp)
Càng nối xe nâng - Hạng nặng 1500 (cặp)
74. Móc xoay điện - Video 1
Móc xoay điện - Video 1
75. Móc xoay điện - Video 2
Móc xoay điện - Video 2
76. Giá đỡ đá – Dài 3m
Giá đỡ đá – Dài 3m
Loading bar