49. Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
50. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC03
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC03
51. Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay SCC04
Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay SCC04
52. Thiết bị kẹp đá vỉa hè ASKC200
Thiết bị kẹp đá vỉa hè ASKC200
53. Tay nắm mâm hút chân không HVC01
Tay nắm mâm hút chân không HVC01
54. Cần trục di động Aardwolf
Cần trục di động Aardwolf
55. Gá cẩu xe nâng FB2LP-3600
Gá cẩu xe nâng FB2LP-3600
56. Gá cẩu xe nâng FB3LP-5420
Gá cẩu xe nâng FB3LP-5420
57. Gá cẩu xe nâng xoay PFB1-2600
Gá cẩu xe nâng xoay PFB1-2600
58. Càng nối xe nâng (Tiêu chuẩn) 1500 (cặp)
Càng nối xe nâng (Tiêu chuẩn) 1500 (cặp)
59. Càng nối xe nâng - Hạng nặng 1500 (cặp)
Càng nối xe nâng - Hạng nặng 1500 (cặp)
60. Móc xoay điện - Video 1
Móc xoay điện - Video 1
61. Móc xoay điện - Video 2
Móc xoay điện - Video 2
62. Giá đỡ đá – Dài 3m
Giá đỡ đá – Dài 3m
63. Wolf Rack 1270/1200
Wolf Rack 1270/1200
64. Khung tháo lắp một mặt - Mẫu DFH200
Khung tháo lắp một mặt - Mẫu DFH200
Loading bar