49. Thiết bị kẹp ống tròn 2500
Thiết bị kẹp ống tròn 2500
50. Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
51. Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
Thiết bị kẹp đá đơn nâng bằng tay với dây cáp SCC02
52. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC03
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC03
53. Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC05
Thiết bị kẹp tấm nâng bằng tay SCC05
54. Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay SCC04
Thiết bị kẹp đá khối nâng bằng tay SCC04
55. Thiết bị kẹp đá vỉa hè ASKC200
Thiết bị kẹp đá vỉa hè ASKC200
56. Tay nắm mâm hút chân không HVC01
Tay nắm mâm hút chân không HVC01
57. Cần trục di động Aardwolf
Cần trục di động Aardwolf
58. Gá cẩu xe nâng FB2LP-3600
Gá cẩu xe nâng FB2LP-3600
59. Gá cẩu xe nâng FB3LP-5420
Gá cẩu xe nâng FB3LP-5420
60. Gá cẩu xe nâng xoay PFB1-2600
Gá cẩu xe nâng xoay PFB1-2600
61. Càng nối xe nâng (Tiêu chuẩn) 1500 (cặp)
Càng nối xe nâng (Tiêu chuẩn) 1500 (cặp)
62. Càng nối xe nâng - Hạng nặng 1500 (cặp)
Càng nối xe nâng - Hạng nặng 1500 (cặp)
63. Móc xoay điện - Video 1
Móc xoay điện - Video 1
64. Móc xoay điện - Video 2
Móc xoay điện - Video 2
Loading bar